Phụ gia phân tán

Xuất xứ : Ấn Độ
Packing: phuy hoặc can nhỏ
Công dung: Phụ gia dùng để sản xuất sơn