Nippollan 1100

Xuất xứ : Nhật Bản
Packing: 220 kg/phuy hoặc 20 kg/can
Công dung: Nguyên liệu (Polyester Resin) dùng để sản xuất sơn