DAA (Diacetone Alcohol)

Xuất xứ: Thailand, Korea, Taiwan, Japan
Packing: 195 kg/phuy
Công dụng: Dung môi dùng trong các ngành công nghiệp