Flip book element

Acumist Micronized Polyolefin waxes Acumist B6

Xuất xứ: Mỹ (USA)
Packing: 20kg/bao or 25 kg/bao
Công dụng: PE Wax dùng sản xuất nhựa PVC, hạt màu Master Batch, Chất ổn định stabilizer, Cao su, Dệt, Nến, sơn, mực, keo,…và các ngành công nghiệp khác

Read more

Acumist Micronized Polyolefin waxes Acumist 3405

Xuất xứ: Mỹ (USA)
Packing: 20kg/bao or 25 kg/bao
Công dụng: PE Wax dùng sản xuất nhựa PVC, hạt màu Master Batch, Chất ổn định stabilizer, Cao su, Dệt, Nến, sơn, mực, keo,…và các ngành công nghiệp khác

Read more

Acumist Micronized Polyolefin waxes Acumist 3105B

Xuất xứ: Mỹ (USA)
Packing: 20kg/bao or 25 kg/bao
Công dụng: PE Wax dùng sản xuất nhựa PVC, hạt màu Master Batch, Chất ổn định stabilizer, Cao su, Dệt, Nến, sơn, mực, keo,…và các ngành công nghiệp khác

Read more

Acumist Micronized Polyolefin waxes Acumist D9

Xuất xứ: Mỹ (USA)
Packing: 20kg/bao or 25 kg/bao
Công dụng: PE Wax dùng sản xuất nhựa PVC, hạt màu Master Batch, Chất ổn định stabilizer, Cao su, Dệt, Nến, sơn, mực, keo,…và các ngành công nghiệp khác

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.